Finns sängarna i olika fasthet? Vilken ska jag välja?

Ja, du kan välja mellan medium eller fast.

Ju mer du sjunker ned i sängen, desto fastare madrass behöver du. Är du kort och kraftigt byggd trivs du därför troligare i en fastare säng än någon som är långsmal.

Oavsett hur du är byggd så har vi olika uppfattning om hur vår drömsäng ska kännas. Vissa lätta personer trivs bra i en fastare säng. Ta därför alltid rekommendationer som en fingervisning snarare än som en absolut sanning.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *